Īstenotie projekti

SIA “0 Design ” ir sociālais uzņēmums, kurš piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ar Granta līgums Nr. 268986/SU0000313.
Biznesa projekta mērķis ir ar jaunām ražošanas iekārtām palielināt uzņēmuma ražošanas jaudu un nodarbināt sabiedrībā sociāli atstumtās mērķa grupas.

0-design-recycled-paper-lamps-social-enterprise
0-design-recycled-paper-lamps-social-enterprise-1

Projekts sasniedzamie rezultāti

Projekta realizēšanas termiņš 30.09.2023.

Eiropas Sociālā fonda projekts
"Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Projekta mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

0design-altum-grand
lv